تورم نقطه به نقطه تولید یک چهارم شد/ نفس راحت تولید از تورم در ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- نرخ تورم تولید در سال ۱۴۰۲ همچون سال پیش از آن کاهش یافته به طوری که تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد یعنی به کمتر از یک چهارم قله تاریخی ماه‌های پایانی دولت گذشته رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85435649/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری