تورم نقطه‌ای تولیدکننده در دولت سیزدهم یک‌سوم شد

با توجه به تاخیر چندین ماهه اثرگذاری تورم تولیدکننده بر معیشت مردم، به اوج رسیدن تورم تولیدکننده در ماه پایانی دولت قبل، میراث شومی بود که اثر آن در ماه‌های پس از پایان دولت قبل باقی ماند. اثری که اکنون بانیان همان تورم ازجمله عبدالناصر همتی، دولت سیزدهم را مقصر آن وانمود می‌کنند.

افت تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم رکورد تاریخی خود در پایان دولت گذشته، تاثیر چشمگیر سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم در یک سال اخیر را به‌وضوح نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که در ابتدا از خود دولت و از طریق حل بحران کسری بودجه در سال گذشته آغاز شد.

نصف شدن تورم سالانه تولیدکننده

تورم نقطه‌ای تولیدکننده در دولت سیزدهم یک‌سوم شد

تورم نقطه‌ای تولیدکننده در دولت سیزدهم یک‌سوم شد

تورم نقطه‌ای تولیدکننده در دولت سیزدهم یک‌سوم شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84876779/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF

شاید جالب‌ترین نکته آمار تورم ماهانه تولیدکننده، رکوردهای عجیب دولت قبل در سال ۹۹ باشد. با اینکه دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه امسال، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اثر تورمی آن به‌مراتب کمتر از رکوردهای تورم ماهانه دولت قبل در سال ۹۹ بود.

کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک سوم

شاخص تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در دولت سیزدهم به میزان قابل توجهی کاهش داشته به طوری که این شاخص از رقم بی‌سابقه ۱۰۱.۳ درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۳۵.۸ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در مردادماه امسال به ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم در تیر ماه امسال ۲.۵ درصد و در مرداد ماه سال گذشته ۲.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه ۰.۲ درصدی تولید مرداد ۱۴۰۱ در کنار تورم ۰.۲ درصدی تولیدکننده بهمن ۱۴۰۰، کمترین رقم از اردیبهشت ماه ۹۹ به این سو بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه تولیدکننده هم در ماه‌های پایانی دولت گذشته به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه تولیدکننده در شهریور سال گذشته از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرد و به بالاترین رقم خود در تاریخ پس از انقلاب رسید. این یعنی دولت سیزدهم میراث دار بزرگ‌ترین بحران تورمی در بخش تولیدکننده در تاریخ پس از انقلاب بوده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه در سال ۹۹ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اجرا می‌شد در تیرماه به ۱۱.۹ درصد، در مردادماه ۹.۱ و در مهرماه همان سال به ۱۰.۶ درصد و درصد بوده است. این در حالی است که در دولت سیزدهم با حذف رانت ارز ترجیحی تورم تنها به ۸.۵ درصد افزایش یافت و البته ما به ازای این تورم، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم واریز شد.

نکته دیگر در تورم ماهانه تولیدکننده، افت محسوس و پیوسته تورم ماهانه از ۸.۵ درصد در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۰.۲ درصد در مردادماه بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حذف رانت ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری تورم ماهانه را به ۸.۵ درصد افزایش داد. اما پس از آن تورم ماهانه در یک مسیر نزولی پیوسته به ۴.۳ درصد در خرداد، ۲.۵ درصد در تیر و ۰.۲ درصد در مردادماه امسال کاهش یافت.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری