تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در آرژانتین


تهران- ایرنا- دولت آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم در این کشور تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033429/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری