تورم ناشی از طمع؛ افزایش قیمت‌ها در انگلیس در بحران هزینه‌های زندگی


تهران- ایرنا- بررسی حساب صدها شرکت بزرگ در انگلیس نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها -که فراتر از افزایش هزینه‌های مواد خام و دستمزد است- به تورم دامن زده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056784/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری