تورم مواد غذایی در منطقه یورو ۶ برابر شد/ زمستان "غم بار" انگلیس در سایه گرانی


تهران- ایرنا- در حالی که نرخ تورم مواد غذایی در منطقه یورو ۶ برابر سال قبل شده است تورم مواد غذایی در انگلیس هم با رسیدن به رکورد تازه زمستان “غم باری” را برای این کشور رقم خواهد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959443/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری