تورم ماهانه مواد غذایی منفی شد


تهران – ایرنا – نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در بهمن‌ماه به منفی ۰.۵ درصد رسید تا پس از ۳۴ ماه مجددا شاهد منفی شدن تورم ماهانه مواد غذایی باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394862/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری