تورم ماهانه خرید خودرو در مرداد ماه منفی شد


تهران- ایرنا- تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه در بازار خودرو در چهارمین ماه متوالی با منفی ۱.۷ درصد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215561/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری