تورم شدید و فشار بیشتر بر بانک‌های منطقه‌ای آمریکا


تهران- ایرنا- دیوید سولومون (David Solomon)، مدیرعامل شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، معتقد است تورم احتمالاً به عنوان مشکلی بزرگ برای بانک‌های کوچک و منطقه‌ای آمریکا باقی خواهد ماند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139184/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7