تورم سالانه وارد کانال ۳۰ درصد شد


تهران – ایرنا – مرکز آمار در گزارش جدید خود اعلام کرد که تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۳ به کانال ۳۰ درصد افت کرده و به ۳۸.۸ درصد رسیده و تورم نقطه نیز به ۳۰.۹ درصد کاهش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85453494/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری