تورم تولیدکننده به یک سوم کاهش یافت/رد ادعای نوبخت درباره انتشار اوراق


تهران- ایرنا- سخنگوی اقتصادی دولت کاهش شدید تورم تولید کننده را از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم عنوان کرد و گفت: توانستیم این متغیر را که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد رسیده بود را به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186432/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری