تورم انگلیس؛ پیشتاز در میان اقتصادهای بزرگ جهان


تهران- ایرنا- انگلیس در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارای بیشترین میزان تورم در سال ۲۰۲۳ میلادی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232901/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری