تورم؛ بزرگ‌ترین خطر از دید بانک‌های مرکزی جهان


تهران- ایرنا- بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از ۸۳ بانک مرکزی، تورمِ بالاتر از هدف، بزرگترین ریسک روسای بانک‌های مرکزی در سال جاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091506/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری