توجه ویژه برنامه هفتم به بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم


تهران- ایرنا- نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتقای نظام آموزشی و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم است، گفت: دولت در تنظیم این برنامه به بهبود وضعیت اشتغال جوانان، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش رضایت عمومی در سطح جامعه توجه ویژه‌ای کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143740/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85