توجه لایحه برنامه هفتم به اصلاحات ساختاری بودجه با هدف اصلاح شیوه بودجه‌ریزی


تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه از نوآوری لایحه برنامه هفتم توسعه در اصلاحات ساختاری بودجه با هدف اصلاح شیوه بودجه‌ریزی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127879/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری