توانمندسازی مودیان مالیاتی با همکاری شرکت‌های معتمد

وی با بیان اینکه مؤدیان می‌توانند در سامانه مؤدیان، فهرست شرکت‌های معتمد دارای مجوز از سازمان امور مالیاتی کشور را مشاهده کنند، تأکیدکرد: مؤدیان مالیاتی الزامی به انتخاب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های معتمد ندارند و می‌توانند با توجه به میزان توانمندی خود از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915135/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AFرییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان کرد: هم اکنون دو شرکت معتمد با عناوین «شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام» و «شرکت داده‌پردازی کیسان» با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند و چند شرکت دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز همکاری هستند.

وی با بیان اینکه مودیان الزامی به انتخاب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های معتمد ندارند، تصریح کرد: مؤدی می‌تواند به شکل مستقیم و باتکیه‌بر توانمندی‌ها و امکانات خود، نسبت به صدور و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود به سازمان اقدام کند و یا به‌صورت غیرمستقیم، از خدمات و امکانات شرکت‌های معتمد در این زمینه بهره گیرد.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، اشکان هراتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قانون از ظرفیت شرکت‌های معتمد برای توانمندسازی مودیان استفاده می‌کند، گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و صدور و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی این شرکت‌ها استفاده کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری