توافق ۱۶ بندی ایران و چین برای اجرای سند همکاری ۲۵ساله


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از توافق ۱۶ بندی ایران و چین برای اجرای سند همکاری ۲۵ساله دو کشور خبر داد و گفت: جهت‌گیری این توافق‌ها تامین نیازهای کالای، اجرای پروژه‌ها، انتقال فناوری، تسهیل تجارت، صادرات غیرنفتی و انرژی است که منافع دو کشور را تامین می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969206/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری