توافق‌های مالی – بانکی ایران و چین برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک


تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی در خصوص جزییات ۱۶ تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین، گفت: در این تفاهم‌نامه بر تسهیل تبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعتی، ریلی، علمی و فناوری و کشاورزی با چین تاکید شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969097/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری