تهران در میان ارزان‌ترین شهرهای جهان قرار گرفت


تهران- ایرنا- اکونومیست با بررسی ۱۷۲ شهر مهم جهان تهران را جزو ارزان‌ترین و سنگاپور و نیویورک را گران‌ترین شهرهای جهان معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028509/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری