تنوع بی‌شمار حساب‌های بانکی؛ منجر به فرار مالیاتی می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تنوع بی‌شمار حساب‌های بانکی افراد محل اشکال است، زیرا قابلیت نظارت بر حساب‌های مالی افراد امکان‌پذیر نیست، البته اگر شفافیت مالی و امکان نظارت وجود داشته باشد، تعدد حساب مانعی ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369367/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری