تناقض‌های بی‌پایان همتی؛ بالاخره فروش اوراق مانع چاپ پول می‌شود یا خیر؟


تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی دولت روحانی که تا پیش از این فروش اوراق را تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه می‌خواند، به تازگی از برخی مسئولان دولت به خاطر اشاره به همین موضوع انتقاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977090/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری