تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲/ سیاست اصلی دولت کاهش هزینه‌های تولید است


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد مهم‌ترین رویکرد دولت و این وزارتخانه برای رشد تولید را رفع انحصار از فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ علاوه بر تکمیل و فراگیری مجوزها، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد به طور جدی در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127628/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری