تمرکز بر نوآوری و رقابت در بازار خودرو

به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در دیدار با خبرنگاران اظهار کرد: معمولا حواشی زیادی برای این وزارتخانه درست می‌کنند که باعث می‌شود کمتر وزرا بتوانند به موضوعات اصلی برسند. اما باید حواس همه را جمع کنیم تا روی موضوعات اصلی کار کنند.

وزیر صمت با بیان وزارت صمت در شرایط سختی به سر می‌برد، بر نوآوری و رقابت در بازار خودرو تاکید کرد.

ادامه دارد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051811599/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88وی با بیان اینکه شرایط به قدر کافی برای کار کردن سخت هست و نباید به سمت حاشیه حرکت کنیم، گفت: سعی می‌کنیم در دوره جاری چند کار خوب انجام دهیم. مهم‌ترین کار باید این باشد که صنایع را به سمت کیفیت هدایت و با دنیا رقابت پذیر کنیم. پس هدف اول توسعه صادرات است و باید به این بخش کمک کنیم.