تمدید مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه برآوردی مالیات بر ارزش افزوده


تهران-ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض (برآوردی) مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح و تکمیل کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446843/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری