تمایل مردم دریافت یارانه به صورت نقدی است/ کالابرگ الکترونیکی تقاضای کاذب را افزایش می‌دهد


تهران-ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تمایل مردم دریافت یارانه به صورت نقدی است تا آن را اساس نیازهای خود هزینه کنند، گفت: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به جز تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش دولت و مردم نتیجه دیگری ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977057/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری