تمام ۲۳۱۸ مجوز صنفی به درگاه ملی مجوزها پیوست/ صدور سه‌روزه پروانه کسب و کار


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: ثبت درخواست صدور تمام ۲۳۱۸ مجوز صنفی کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها ممکن شد و به این ترتیب پروانه کسب و کار ظرف سه روز صادر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054241/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری