تلاش دولت و مجلس بر این است که برنامه هفتم، یک برنامه کامل و فاقد ایراد باشد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دولت و مجلس بر این است که برنامه هفتم یک برنامه کامل و فاقد ایراد باشد و مباحثی از جمله اشتغال، معیشت مردم، مهار تورم و رشد تولید در این برنامه به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155006/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88