تلاش برای دست یافتن گمرک به جایگاه اصلی در تجارت بین‌الملل


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: گمرک به عنوان ویترین اقتصادی و دروازه ورود سرمایه‌گذاری خارجی دارای جایگاه ویژه‌ای است و تلاش خواهد شد تا این سازمان به جایگاه اصلی خود در تجارت بین‌المللی دست یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010649/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری