تقویت صادرات در دولت سیزدهم حباب بازار ارز را تخلیه خواهد کرد


تهران – ایرنا – رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت:‌ ادامه روند صعودی صادرات موجب خواهد شد تا حبابی که در بازار ارز وجود دارد تخلیه شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202771/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری