تقویت روابط اقتصادی محور سفر رییس جمهور به سوریه است


تهران – ایرنا – رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تقویت روابط تجاری و اقتصادی محور اصلی سفر رییس جمهور به سوریه است، گفت: امضای چندین توافقنامه همکاری بین دو کشور در این سفر تدارک دیده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099425/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری