تقریبا تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده‌های مالیاتی متصل شده‌اند


تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207077/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری