تقدیر وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت از بانک مرکزی بابت تامین مناسب ارز


تهران- ایرنا- وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت در اظهارنظرهای جداگانه از عملکرد بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه، کالاهای اساسی و ضروری کشور تقدیر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85440837/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری