تفاهم‌نامه صندوق نوآوری برای تسهیل ضمانت دانش‌بنیان‌ها در انتشار صکوک نوآوری

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041308322/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1

تفاهم‌نامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و بانک پارسیان به منظور تسهیل ضمانت شرکت‌های دانش‌بنیان در انتشار صکوک نوآوری در بازار سرمایه منعقد شد.

به گزارش ایسنا، موضوع این تفاهم‌نامه، برقراری و توسعه تعاملات طرفین در زمینه تسهیل ضمانت شرکت‌های دانش‌بنیان در انتشار اوراق صکوک نوآوری است. این تفاهم‌نامه به منظور کمک به تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه به امضای طرفین رسیده است.

به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی شرکت‌های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، مشمول حداقل ۳۰ درصد تخفیف در کارمزد پذیرش رکن ضامن توسط بانک پارسیان می‌شوند.

براساس این تفاهم‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی پس از شناسایی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی انتشار صکوک، نسبت به معرفی آن‌ها به بانک پارسیان اقدام می‌کند. بر اساس این تفاهم‌نامه همچنین تضمین‌های شرکت دانش‌بنیان در قبال بانک پارسیان، شامل ضمانت‌نامه‌ای معادل با ۵۰ درصد مبلغ اوراق در دست انتشار خواهد بود که صندوق نوآوری به نفع بانک صادر می‌کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری