تغییر ساعت اداری معضل ترافیک و انرژی را حل می‌کند


تهران- ایرنا- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه از روز ۱۵ خرداد ماه به بعد ساعت شروع به کار ادارات، ۶ صبح است، گفت: این تغییر معضل ترافیک و ناترازی انرژی را برطف و هزاران میلیارد تومان صرفه‌جویی به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118529/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری