تغییر ریل در نظام مالیاتی ایجاد خواهد شد


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه تغییر ریل در نظام مالیاتی ایجاد خواهد شد، گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌عنوان بستر اجرای ارزش افزوده مصوب شده و از آبان ۱۴۰۱ اجرایی و ارتقا یافت تا امروز که در حال تکمیل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232860/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری