تغییرات کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم سبب عدم تحقق اهداف می‌شود


تهران- ایرنا- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: این تغییرات سبب عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌شود و سرنوشت برنامه‌های گذشته برای این برنامه هم رخ خواهد داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229684/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری