تعیین سقف برای پذیرش دانشجویان خارجی؛ راه‌حل کانادا برای حل بحران مسکن


تهران- ایرنا- کانادا در تلاش برای حل بحران قیمت مسکن خود، برای اولین‌بار سقفی برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی در نظر بگیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211167/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری