تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم به اندازه ۲ دهه گذشته


تهران- ایرنا- رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم به اندازه ۲ دهه تعیین تکلیف شد و عملکرد خوبی در این زمینه انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979828/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری