تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور/ درآمد مولد سازی ۳ برابر سال گذشته


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانک‌ها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207525/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری