تعیین‌تکلیف ۹ هزار تن گندم/ ۱۲ حراج برخط خرده‌فروشی برگزار شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۹ هزار تن گندم که در اختیار این سازمان قرار گرفته بود، از هفته گذشته تعیین تکلیف و وارد سیلوهای شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی در استان مازندارن شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197873/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری