تعویق در انتشار نخستین گزارش بانک جهانی از پایش محیط کسب وکار


تهران- ایرنا- براساس گزارش منتشر شده در سایت بانک‌جهانی، انتشار اولین گزارش از پروژه جدید بانک جهانی برای پایش محیط کسب و کار کشورها به تعویق افتاد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448529/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری