تعلیق پرداخت سود سهام ممتاز از سوی بانک فِرست ریپابلیک


تهران- ایرنا- بانک فِرست ریپابلیک در روز جمعه اعلام کرد پرداخت سود نقدی سه‌ماهه سهام ممتاز خود را به‌ عنوان یک «اقدام نظارتی محتاطانه» به حالت تعلیق درمی‌آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076983/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری