تعلل مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سوداگران بازار خودرو و ارز


تهران- ایرنا- طرح مالیات بر عایدی سرمایه باگذشت ۲ سال معطلی در مجلس شورای اسلامی زمینه جولان سوداگران در بازارهای خودرو، ارز و مسکن را فراهم کرده است و بازار دلالی را در روزهای سرد پاییزی با افزایش قیمت‌ها داغ کرده است و کارشناسان نسبت به معطل ماندن این طرح در مجلس انتقاد دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970185/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری