تعطیلی شعبه بانک سیلیکون‌ولی در انگلیس


تهران- ایرنا- در پی سقوط بانک سیلیکون‌ولی در آمریکا، شعبه این بانک در انگلیس نیز تعطیل می‌شود و استارتاپ‌های انگلیس برای شرایطی ناخوشایند آماده می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056739/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری