تعبیر «مالیات گیری از تورم» اشتباه است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری، جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می شود دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند، اشتباه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378876/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری