«تعاونی‌ها» بازوان توانمند در مردمی‌سازی اقتصاد برای تحقق شعار سال


سمنان- ایرنا- توسعه تعاونی‌ها راهبردی کارشناسی و تیری ۲ نشان در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» و مردمی‌سازی اقتصاد برای پیشبرد طرح‌های کلان اقتصادی است و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی در هموار کردن مسیر توسعه تعاونی‌ها کمک‌کننده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077768/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری