تصویب ۶ برنامه برای کاهش ناترازی ارزی در شورای اقتصاد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نشست شورای اقتصاد ۶ برنامه برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور تایید شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85103140/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری