تصویب ۳۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور


تهران- ایرنا- ۳۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در دویست و هفتاد و نهمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی که به عنوان نخستین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۳ به شمار می‌رود، به تصویب رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445482/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری