تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز کشور است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر کسی که حقوق می‌گیرد، به طور خودکار مالیاتش را پرداخت می‌کند؛ ولی کسی که کارش خرید و فروش ملک، مسکن، طلا و زمین است، هیچ وقت به طور خودکار مالیاتی نداده و هیچ‌گاه برایش در قانون سازوکار مالیاتی تعریف نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014498/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری