تشکیل صندوق حمایت از مطالعات سیاست‌گذاری با همکاری وزارت اقتصاد و دانشگاه علامه


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دانشگاه علامه طباطبایی حول ایده صندوق حمایت از مطالعات سیاست‌گذاری را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977147/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری