«تشکیل سرمایه» لازمه تحقق رشد ۸ درصدی


تهران-ایرنا- آمارها نشان می‌دهد یکی از مهمترین علل کاهش رشد اقتصاد کشور در دهه ۹۰، کاهش شدید تشکیل سرمایه بوده که مهمترین عوامل آن افت تشکیل سرمایه در ماشین آلات و همچنین کنار کشیدن دولت از تشکیل سرمایه بوده که برای جبران این عقب ماندگی، تدوین قوانین بودجه برای جبران این کاستی و دستیابی به رشد بالا حیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064174/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری